Fysisk Format

Fysisk Format is a record label based in Oslo, Norway, run from the basmenent of Tiger Records

Customer service:
support@tigernet.no

Display prices in:

Cart ( 0,0 EUR )

Your cart is empty
Powered by Tigernet

Flora song book

FYSISK FORMAT Apr 12th 2021
Books & Zines
21.2 EUR
Buy

INCLUDES DOWNLOAD CODE TO THE ALBUM FLORA

Forsommaren 2020 var inga travel tid for ein musikar, og det gjorde at albuminnspelinga blei annleis. Ingen avtaler å rekke, ingen konsertar eller øvingar. Me var saman heile dagen i studio og sykla i lang rekke langs Akerselva og heim til Tøyen på kveldane.

Ideen om å lage Flora songbok oppstod i denne merkeleg fredelege og kollektivistiske innspelingsperioden. Det var først ein spøk, sidan musikken til Frøkedal & Familien verken er allemannseie eller spesielt allsongvennleg. Men det blei meir og meir alvor etter kvart som plata tok form.

Songane frå Flora krinsar rundt einsemd og framandgjering i ei kald verd - men også menneskeleg søking etter samanheng - og draumen om tilknyting me alle har i oss.

Musikk er ei samlande kraft, som gir oss alle tilgang på eit utvida spekter av kjensler, minner og visjonar. Derfor er sangboka eit forsøk på å legge alle korta på bordet, og gjere musikken meir tilgjengeleg for den som ønskjer det - enten det gjeld å lytte, sjå tekst og illustrasjonar eller spele låtene sjølv.

--

It started as a joke. And now Flora Songbok is here, with home-made sheet music, lyrics, illustrations and stories from the band.

We got inspired by those who've already made our music their own: the people dancing the waltz at the concert in Ål, the couple in Trondheim on accordion and guitar, the youtube organist - and the drunken crowd with the (potentially catastrophic) percussion instruments who managed to sit still until we reached the peak of the song.
The music of Frøkedal & Familien may not be very singalong friendly. But we know and believe in the unifying power of music and we're putting all the details out there to make this record accessible to anyone who might be interested.